Zen Tea

CÂY CHÈ

Đăng lúc: 01-10-2015 12:04:30 AM - Đã xem: 1113

NHỮNG CÂY TRÀ CỔ THỤ SỐNG TỰ NHIÊN Ở ĐỘ CAO 1400 M SO VỚI MẶT NƯỚC BIỂN CÓ ĐỘ TUỔI TRÊN 400 NĂM 

Go Top